Potrzeby szkoleniowe w zakresie kompetencji kluczowych osób dorosłych

Authors

  • Aleksander Kobylarek University of Wrocław, Institute of Pedagogy, ul. Dawida 1/3
  • Luba Jakubowska
  • Kamil Błaszczyński

DOI:

https://doi.org/10.15503/andr.2021.neon.pl

Abstract

Prezentowany raport, zawiera informacje o potrzebach edukacyjnych oraz ilościową ewaluację instytucji zatrudniających edukatorów osób dorosłych oraz pracowników NGO w krajach partnerów projektu (Polska, Francja, Włochy, Portugalia), w innych krajach europejskich i niektórych krajach pozaeuropejskich.
W badaniu wzięło udział 1176 ankietowanych. Istotny jest fakt, że badanie było przeprowadzone w różnych krajach – nie tylko w krajach partnerów  realizujących projekt. Stanowi to gwarancję, że uzyskane wyniki, odzwierciedlają sytuację europejskiego sektora edukacji dorosłych.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Aleksander Kobylarek, University of Wrocław, Institute of Pedagogy, ul. Dawida 1/3

PhD in humanities, assistant professor at the University of Wrocław (Poland) in Departament of Pedagogy, manager of the University of the Third Age in the University of Wrocław up to 2016, author of more than 100 scientific publications, including articles, books, chapters, editor-in-chief of international scientific "Journal of Education Culture and Society" and "Ogrody Nauk i Sztuk (Gardens of Science and Arts).

Downloads

Published

2021-05-06 — Updated on 2021-06-05

Versions

How to Cite

Kobylarek, A., Jakubowska, L., & Błaszczyński, K. (2021). Potrzeby szkoleniowe w zakresie kompetencji kluczowych osób dorosłych. Andragogy Adult Education and Social Marketing, 1(1). https://doi.org/10.15503/andr.2021.neon.pl (Original work published May 6, 2021)